Don Qichotte

La Fuerza del Pueblo

Sancho

Elasticité du Torero

Un Flament tres Flamenco

Toro Cubista

La luz del Camino

Guitarra

Toro